رضا محمدي اوچموش
نام شهید: رضا
نام خانوادگی شهید: محمدي اوچموش
نام پدر : حسين قلي
محل تولد:
تاریخ تولد : 1329/11/10
وضعیت تاهل : متاهل
تاریخ شهادت : 1367/01/05
محل شهادت :
نحوه شهادت :
نام عملیات :
رمز عملیات :
محل دفن :
‫تصاویر‬
‫زندگی نامه
‫خاطرات‬
فیلم و صوت
وصیت نامه ‫
‫اسناد‬
‫دست نوشته‬
معرفی کتاب