مصطفي محمودي
نام شهید: مصطفي
نام خانوادگی شهید: محمودي
نام پدر : علي اكبر
محل تولد:قم
تاریخ تولد : 1345/01/31
وضعیت تاهل : مجرد
تاریخ شهادت : 1362/12/17
محل شهادت :جزیره مجنون
نحوه شهادت :توسط دشمن درجبهه
نام عملیات : خیبر
رمز عملیات :
محل دفن :گلزار شهدای علي بن جعفر(ع)
‫تصاویر‬
‫زندگی نامه
‫خاطرات‬
فیلم و صوت
وصیت نامه ‫
‫اسناد‬
‫دست نوشته‬
معرفی کتاب