مجتبي ملامحمدكريمي
نام شهید: مجتبي
نام خانوادگی شهید: ملامحمدكريمي
نام پدر : مرتضي
محل تولد:قم
تاریخ تولد : 1344/06/01
وضعیت تاهل : مجرد
تاریخ شهادت : 1367/11/10
محل شهادت :پادگان زين الدين
نحوه شهادت :تصادف خودروباشخص
نام عملیات :
رمز عملیات :
محل دفن :گلزار شهدای علي بن جعفر(ع)
‫تصاویر‬
‫زندگی نامه
‫خاطرات‬
فیلم و صوت
وصیت نامه ‫
‫اسناد‬
‫دست نوشته‬
معرفی کتاب