محمدقاسم سعادت اطهر
نام شهید: محمدقاسم
نام خانوادگی شهید: سعادت اطهر
نام پدر : علي قلي
محل تولد:قم
تاریخ تولد : 1340/01/01
وضعیت تاهل : مجرد
تاریخ شهادت : 1360/06/20
محل شهادت :مریوان
نحوه شهادت :توسط دشمن در جبهه
نام عملیات :
رمز عملیات :
محل دفن :گلزارشهدای شیخان
‫تصاویر‬
‫زندگی نامه
‫خاطرات‬
فیلم و صوت
وصیت نامه ‫
‫اسناد‬
‫دست نوشته‬
معرفی کتاب