مصطفي سعيدي انجيله
نام شهید: مصطفي
نام خانوادگی شهید: سعيدي انجيله
نام پدر : مختار
محل تولد:قم
تاریخ تولد : 1338/01/01
وضعیت تاهل : متاهل
تاریخ شهادت : 1364/11/28
محل شهادت :آبادان
نحوه شهادت :توسط دشمن در جبهه
نام عملیات :
رمز عملیات :
محل دفن :
‫تصاویر‬
‫زندگی نامه
‫خاطرات‬
فیلم و صوت
وصیت نامه ‫
‫اسناد‬
‫دست نوشته‬
معرفی کتاب