رضا هاشمي
نام شهید: رضا
نام خانوادگی شهید: هاشمي
نام پدر : غلام
محل تولد:قم
تاریخ تولد : 1346/01/10
وضعیت تاهل : مجرد
تاریخ شهادت : 1366/12/30
محل شهادت :سرپل ذهاب
نحوه شهادت :توسط دشمن در جبهه
نام عملیات :
رمز عملیات :
محل دفن :گلزار شهدای علی بن جعفر (ع)
‫تصاویر‬
‫زندگی نامه
‫خاطرات‬
فیلم و صوت
وصیت نامه ‫
‫اسناد‬
‫دست نوشته‬
معرفی کتاب

دهم فروردین ۱۳۴۶، در روستای بیدهند از توابع شهرستان قم چشم به جهان گشود. پدرش غلام و مادرش ربابه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سنگ کار ساختمان بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی ام اسفند ۱۳۶۶، در داراخان سر پل ذهاب توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. تا کنون اثری از پیکرش به دست نیامده استدهم فروردین ۱۳۴۶، در روستای بیدهند از توابع شهرستان قم چشم به جهان گشود. پدرش غلام و مادرش ربابه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سنگ کار ساختمان بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی ام اسفند ۱۳۶۶، در داراخان سر پل ذهاب توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. تا کنون اثری از پیکرش به دست نیامده استدهم فروردین ۱۳۴۶، در روستای بیدهند از توابع شهرستان قم چشم به جهان گشود. پدرش غلام و مادرش ربابه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سنگ کار ساختمان بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی ام اسفند ۱۳۶۶، در داراخان سر پل ذهاب توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. تا کنون اثری از پیکرش به دست نیامده است