احمد قايني نجفي
نام شهید: احمد
نام خانوادگی شهید: قايني نجفي
نام پدر : محمد
محل تولد:نجف
تاریخ تولد : 1321/11/03
وضعیت تاهل : متاهل
تاریخ شهادت : 1366/08/28
محل شهادت :ماووت عراق
نحوه شهادت :توسط دشمن درجبهه
نام عملیات : نصر8
رمز عملیات :
محل دفن :گلزار شهدا علي بن جعفر(ع)
‫تصاویر‬
‫زندگی نامه
‫خاطرات‬
فیلم و صوت
وصیت نامه ‫
‫اسناد‬
‫دست نوشته‬
معرفی کتاب