مهدي پروان
نام شهید: مهدي
نام خانوادگی شهید: پروان
نام پدر : نصرالله
محل تولد:قم
تاریخ تولد : 1339/03/03
وضعیت تاهل : مجرد
تاریخ شهادت : 1362/09/02
محل شهادت :پنجوین
نحوه شهادت :توسط دشمن درجبهه
نام عملیات :
رمز عملیات :
محل دفن :گلزار شهدا علي بن جعفر(ع)
‫تصاویر‬
‫زندگی نامه
‫خاطرات‬
فیلم و صوت
وصیت نامه ‫
‫اسناد‬
‫دست نوشته‬
معرفی کتاب