سيدعلي خوش فطرت
نام شهید: سيدعلي
نام خانوادگی شهید: خوش فطرت
نام پدر : سيداسدالله
محل تولد:قم
تاریخ تولد : 1342/09/01
وضعیت تاهل : متاهل
تاریخ شهادت : 1364/05/24
محل شهادت :چنگوله
نحوه شهادت :توسط دشمن درجبهه
نام عملیات :
رمز عملیات :
محل دفن :گلزار شهدا علي بن جعفر(ع)
‫تصاویر‬
‫زندگی نامه
‫خاطرات‬
فیلم و صوت
وصیت نامه ‫
‫اسناد‬
‫دست نوشته‬
معرفی کتاب