عباس دوستدار
نام شهید: عباس
نام خانوادگی شهید: دوستدار
نام پدر : رجبعلي
محل تولد:قم
تاریخ تولد : 1345/06/01
وضعیت تاهل : مجرد
تاریخ شهادت : 1362/08/23
محل شهادت :غرب كشورخاك عراق
نحوه شهادت :توسط دشمن درجبهه
نام عملیات :
رمز عملیات :
محل دفن :گلزار شهدای شیخان
‫تصاویر‬
‫زندگی نامه
‫خاطرات‬
فیلم و صوت
وصیت نامه ‫
‫اسناد‬
‫دست نوشته‬
معرفی کتاب