شهید بهرام شیخی
نام شهید: بهرام
نام خانوادگی شهید: شیخی
نام پدر : علی
محل تولد:خمین
تاریخ تولد :
وضعیت تاهل : متاهل
تاریخ شهادت : 1364/01/14
محل شهادت :طلائیه
نحوه شهادت :
نام عملیات :
رمز عملیات :
محل دفن :
‫تصاویر‬
‫زندگی نامه
‫خاطرات‬
فیلم و صوت
وصیت نامه ‫
‫اسناد‬
‫دست نوشته‬
معرفی کتاب