شهید سید جعفر بابامیری قمی
نام شهید: سید جعفر
نام خانوادگی شهید: بابامیری قمی
نام پدر : مرتضی
محل تولد:قم
تاریخ تولد : 1324/03/18
وضعیت تاهل : متأهل
تاریخ شهادت : 1363/12/07
محل شهادت :جاده اهواز - اندیمشک
نحوه شهادت :وازگون شدن خودرو
نام عملیات :
رمز عملیات :
محل دفن :گلزار شهدای علی بن جعفر (ع)
‫تصاویر‬
‫زندگی نامه
‫خاطرات‬
فیلم و صوت
وصیت نامه ‫
‫اسناد‬
‫دست نوشته‬
معرفی کتاب

آن روز را خوب به یاد دارم که درگوشه اتاق مشغول تعویض لباسش بود که با حرص می گفت: مطمئن باش که این رژیم از هم می پاشد و از دست این مزدوران راحت می شویم.مثل یک پیشگو عمل می کرد و همه گفته هایش به حقیقت می پیوست. همیشه برایم ازکارهای زشت رژیم صحبت می کرد و میگفت طبق مطالعاتی که کرده ام یک نفر می آید و این رژیم را بر هم می زند.

راوی: همسر شهید


زمان آشنایی او 19 ساله بود و من 14 سال بیشتر نداشتم. مدت چهار الی پنج ماه عقد بسته بودیم و بعداز ازدواجمان به تهران عزیمت نمودیم. مخالف سرسخت رژیم شاه بود. به علت تنفری که از رژیم شاه داشت سه بار از سربازی فرار کرد. بعدها با اینکه درجه ارشد دسته را گرفته بود باز احساس ناراحتی می کرد.

راوی: همسر شهید