شهید جواد حاجی خداکرم
نام شهید: جواد
نام خانوادگی شهید: حاجی خداکرم
نام پدر : محسن
محل تولد:تهران
تاریخ تولد : 1334/00/00
وضعیت تاهل : متأهل
تاریخ شهادت : 1376/08/25
محل شهادت :زابل
نحوه شهادت :درگیری با اشرار و قاچاقچیان
نام عملیات :
رمز عملیات :
محل دفن :بهشت زهرا
‫تصاویر‬
‫زندگی نامه
‫خاطرات‬
فیلم و صوت
وصیت نامه ‫
‫اسناد‬
‫دست نوشته‬
معرفی کتاب