تاریخ : یکشنبه 26 اسفند 11:17 کد خبر : 1440

سالروز عملیات امام مهدی (عج) در منطقه عملیاتی غرب سوسنگرد


عملیات امام مهدی (عج)

 این عملیات در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۵۹ با هدف عقب راندن دشمن از شهر و منطقه سوسنگرد انجام شد. این عملیات به منظور انهدام دشمن در غرب سوسنگرد تا روستای احیمر طراحی شد سپاه و بسیج با پشتیبانی ارتش حمله را آغاز کردند. دو ساعت بعد یعنی در ساعت ۱۰ صبح عملیات با موفقیت انجام شد. و رزمندگان که نمی خواستند در مواضع جدید استقرار یابند به عقب بازگشتند.

 


منبع : اینترنت
کد خبرنگار : 15


عملیات     امام مهدی (عج)     سوسنگرد                                


chapta