تاریخ : چهارشنبه 19 تير 15:27 کد خبر : 1459

کتاب مهران تا مجنون


کارنامه عملیاتی لشگر17 علی بن ابی طالب(علیه السلام) از سال 1362 تا 1363

 

((... جنگ ما نه کاملا کلاسیک بود، نه کاملا پارتیزانی، جنگ ما یک جنگ انقلابی بود که ترکیبی از جنگ کلاسیک و جنگ پارتیزانی بودو بر اثر یک دانش تجربی هم به آن رسیده بودیم. جنگ ما جنگ انقلابی بود و ما هم انقلابی بودیم. (فرماندهان) وقتی می رفتند برای بچه ها صحبت می کردند، درجه شان همان نفوذی بود که در قلب بچه های رزمنده داشتند. یک سخنرانی به اندازه صدتا توپخانه کار می کرد. جنگ انقلابی این خاصیت را داردکه انعطاف پذیری اش بسیار بالاست. پس ما یک جنگ انقلابی داریم که هم آدم هایش، هم سازمانش، هم اهدافش انقلابی اند.))


کد خبرنگار : 15


مهران تا مجنون     شهید زینالدین     حماسه یاران                                


chapta