تاریخ : پنجشنبه 10 مرداد 15:38 کد خبر : 1462

شهادت امام محمدتقی علیه السلام تسلیت باد


حضرت محمد بن علی بن موسی معروف به جواد (بخشنده) و تقی (پرهیزگار) نهمینامام شیعیان دوازده امامی بعد از پدرش علی بن موسی الرضا و پیش از پسرشهادی می‌باشد. از او گاهی با عنوان ابوجعفر هم یاد می‌کنند. ایرانی‌ها او را به اسم امام محمد تقی یا امام جواد می‌خوانند. امام محمد تقی در سال ۱۹۵ هجری درمدینه به دنیا آمد و در دوران کودکی، پدرش از دنیا رفت. پس از  شهادت پدر بزرگوارشان، مأموناو را به بغداد فرا خواند و دخترش را به ازدواج او درآورد. بعدها امام جواد اجازه پیدا کرد بهمدینه برگردد، جایی که زندگی اش را وقف تدریس کرد. بعد از مرگ مأمون، امام جواد دوباره به بغداد فراخوانده شد و بنا به روایات شیعی، به تحریک خلیفه جدید، معتصم و بدست همسرش مسموم شد. امام جواد با ۲۵ سال عمر، کوتاه ترین دوران زندگی را در بین ائمه شیعیان دوازده امامی به خود اختصاص می‌دهد.

لبیک یا جواد بن الرضا


کد خبرنگار : 15


امام جواد     امام محمد تقی     حماسه یاران     حماسه 17                            


chapta