گزارش تصویری تشییع شهید ابراهیم رشید
گزارش تصویری تشییع شهید ابراهیم رشید
    تاریخ› پنجشنبه 14 تير 11:55

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم ابراهیم رشید
شهید ابراهیم رشید به شهدای مدافع حرم پیوست
شهید ابراهیم رشید به شهدای مدافع حرم پیوست
    تاریخ› پنجشنبه 14 تير 08:27