روز برزگداشت شهدا گرامی باد
روز برزگداشت شهدا گرامی باد
    تاریخ› چهارشنبه 21 اسفند 10:02

 گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت بیست و دوم اسفند ماه روز بزرگداشت شهدا
گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت بیست و دوم اسفند ماه روز بزرگداشت شهدا
    تاریخ› یکشنبه 22 اسفند 15:53

گاهی رنج و زحمتِ زنده نگهداشتن خون شهید، از خود شهادت کمتر نیست. رنج سی ساله امام سجّاد علیه الصّلاة والسّلام و رنج چندین ساله زینب کبری علیهاسلام از این قبیل است.