به مناسبت دوازدهم بهمن ماه سالروز شهادت سردار شهید حسین قاسمی
به مناسبت دوازدهم بهمن ماه سالروز شهادت سردار شهید حسین قاسمی
    تاریخ› چهارشنبه 11 بهمن 13:38

با برادرش دائم در جبهه بودند تا ابوطالب شهید شد و حسین جبهه رفتنش متوقف نشد تیربارچی گردان سیدالشهدا بود سال 63 با اصرار پدرش ازدواج کرد

گوشه ای از زندگی نامه سردار شهید حسین قاسمی
گوشه ای از زندگی نامه سردار شهید حسین قاسمی
    تاریخ› دوشنبه 12 بهمن 12:00

تا چهارم ابتدایی بیشتر نخواند و رفت دنبال کار نجاری وردست عمویش. انقلاب که شد با ابوطالب برادرش رفتند ستاد مقاومت مسجد جامع را تشکیل دادند جنگ شروع شده بود چون آموزش نظامی دیده بود