مهران آزاد شد، قلب امام شاد شد
مهران آزاد شد، قلب امام شاد شد
    تاریخ› یکشنبه 15 تير 11:18

کتاب مهران تا مجنون
کتاب مهران تا مجنون
    تاریخ› چهارشنبه 19 تير 11:57

مهران را هم خدا آزاد کرد
مهران را هم خدا آزاد کرد
    تاریخ› چهارشنبه 10 تير 11:37

تاریخ هرگز دهم تیرماه سال 1365 را فراموش نخواهد کرد زیرا در این روز دلاوران صحنه نبرد در یک حمله قهرمانانه در عملیاتی به نام «کربلای یک» در جبهه های جنوب حماسه آفریدند و مهران را از اسارت آزاد کردند

مراسم بزرگداشت جانباز شهید
گرامیداشت جانباز شهید
مراسم بزرگداشت جانباز شهید
    تاریخ› چهارشنبه 20 خرداد 13:58

اولین سالگرد شهادت "مهران عبدالمناف" پنجشنبه 21 خرداد با حضور دوستان جانباز و همرزمش برگزار می‌شود.